Edukacja

Dzień Edukacji Narodowej w Zaborowie

13 października 2017 r. w PSP im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystości gościli: W ójt Gminy Belsk Duży – pan Władysław Piątkowski, Pani Sekretarz – Renata Ostatek oraz pani Emilia Tomasiak. Święto wszystkich pracowników oświaty rozpoczęła pani dyrektor Marzena Jakóbowska – Kępka, przypominając ważne historyczne wydarzenia związane z utworzeniem Komisji Edukacji Narodowej. Dziękując za pracę i poświęcenie w wykonywaniu obowiązków, pani dyrektor gratulowała nauczycielom osiągnięć i dziękowała wszystkim pracownikom szkoły w Zaborowie.

Wyróżnione nagrodą dyrektora zostały dwie nauczycielki – pani Katarzyna Przedborska i pani Agata Krzemińska. Pani dyrektor szczególnie dziękowała panu Wójtowi Władysławowi Piątkowskiemu oraz radzie gminy Belsk Duży za troskę i nieocenioną pomoc oraz dobrą współpracę organu prowadzącego ze szkołą.

Wójt Gminy – pan Władysław Piątkowski wręczył pani Marzenie Jakóbowskiej – Kępce nagrodę wójta za wzorowe kierowanie szkołą, starania o powierzoną placówkę i wysokie wyniki osiągane w pracy dydaktycznej.

Uczniowie pod kierunkiem pani Katarzyny Kulig wystąpili w programie artystycznym, w którym złożyli życzenia satysfakcji i uznania oraz wyrazili swoje podziękowania za trud nauki i wychowania nauczycielom oraz pracownikom szkoły.

Autor: PSP im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *