Samorząd

Kolejny budynek socjalny w Starej Wsi

Zakończyło się zadanie pn. “Budowa budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”.

Wykonawcą robót budowlanych była firma: PPUH REDOM Grzegorz Przybysz. Koszt zadania wyniósł 842 346,81 złotych. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił DORADO – Robert Dmowski (19 680,00 zł).

Jeśli chodzi o całkowity koszt budowy budynku socjalno-komunalnego wyniósł on więc 862 026,81 złotych w tym dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – 844 786,27 złotych (98%).

Roboty wykonano od maja 2023 roku do kwietnia 2024 roku.

Odbiór końcowy odbył się 8 maja 2024 roku. Komisja powołana przez Wójta Gminy Belsk Duzy w składzie: pracownicy Urzędu Gminy – Sławomir Musiałowski, Grzegorz Gietka, Marcin Borkowski, Inspektor nadzoru – Robert Dmowski , Wykonawca: Grzegorz Przybysz – Właściciel, Roman Krajewski – Kierownik Budowy odebrała budynek bez żadnych zastrzeżeń.

Zakres zadania: 
– wykonanie robót budowlanych w zakresie:

1)  roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie budynków kubaturowych,
2)  roboty sanitarne w zakresie wew. instalacji wod-kan,
3)  roboty elektryczne ,
4) roboty sanitarne w zakresie wew. instalacji gazowej c.o.,

– Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
1) Kubatura – 783,95 m3
2) Powierzchnia zabudowy – 192,80 m2
3) Powierzchnia całkowita – 192,80 m2
4) Powierzchnia wewnętrzna – 167,24 m2
5) Powierzchnia użytkowa – 145,32 m2

– budynek zaprojektowano jako parterowy prosty obiekt, w rzucie prostokątnym z dwuspadowym dachem. W budynku nie ma tarasów, wyjść balkonowych itp. Każdy lokal posiada indywidualne wejście bezpośrednio z zewnątrz budynku. Funkcja budynku jest mieszkaniowa o charakterze socjalno-komunalnym.

Sławomir Musiałowski/Urząd Gminy w Belsku Dużym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *