Samorząd

Zbiornik retencyjny po przebudowie

Zakończyła się przebudowa istniejącego urządzenia wodno-ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Łęczeszycka,

Koszt robót budowlanych z przetargu wyniósł 174 623, 10 złote brutto. Wykonawcą była firma KERIM s.c. Mirosław Omieciński, Wojciech Omieciński, z Woli Czarnyskiej w województwie łódzkim. Roboty wykonano od maja do czerwca 2024r. Nadzór inwestorski pełniła firma: Inżynieria Środowiska Sławomir Sterna Radom (4 800 zł brutto – koszt niekwalifikowany).

Zakres robót wyniósł: wykonanie przebudowy, istniejącego urządzenia wodnego – ziemnego zbiornika retencyjnego – stawu o czaszy w kształcie prostokąta o głębokości nie przekraczającej 3,0 m. Skarpy stawu zostaną wyprofilowane tak aby uzyskać nachylenie wynoszące 1:1,0. Czasza stawu będzie posiadała wymiary: 32,40 x 30,40 m, powierzchnia czaszy będzie wynosiła 977 m2. 

Minimalna odległość krawędzi czaszy stawu od granicy działki sąsiedniej nr ew. 311, wynosi 3,0 m, natomiast odległość krawędzi stawu od działki nr ew. 308, wynosi 4,55 m. Skarpy stawu w celu zachowania ich stabilności zostaną umocnione poprzez umocnienie ich stopy kiszką faszynową oraz skarp do pełnej wysokości narzutem kamiennym w płotkach na podkładzie z geowłókniny.

Dotacja – 100% kosztów robót budowlanych i dokumentacji projektowej – 180 623,00 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

Sławomir Musiałowski/Urząd Gminy w Belsku Dużym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *