Edukacja Kościół

Nie lękajcie się wyruszyć w nieznane

PSP w Belsku Dużym pamięta o swoim patronie – św. Janie Pawle II. Społeczność szkolna w niedzielę, 22 maja 2022 roku zorganizowała program-słowno muzyczny „Nie lękajcie się wyruszyć w nieznane”.

Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza Jarosława Siuchty występy uczniów belskiej podstawówki można było podziwiać w murach Kościoła Świętej Trójcy. W wydarzenie była zaangażowana cała społeczność PSP im. Jana Pawła II. Począwszy od dzieci, nauczycieli, rodziców czy dyrekcję placówki – Teresę Bogdańską. Swoje występy wokalne zaprezentowali również absolwenci – Aleksandra Sybilska i Weronika Sołtysiak.

Uczniowie z Belska Dużego zaprezentowali życiorys Świętego Jana Pawła II, począwszy od narodzin, aż do śmierci. W występy zostały zaangażowane również dzieci z Ukrainy, które uciekając przed wojną znalazły schronienie, oraz uczą się w belskiej szkole.

Program artystyczny przygotowały nauczycielki PSP Belsk Duży. Autorką scenariusza była Edyta Sańpruch, we współpracy z Renatą Włodarską oraz Hanną Jasińską. Ta ostatnia zajęła się również piękną oprawą muzyczną. Prezentację o Świętym Janie Pawle przygotowała natomiast Dominika Dobrowolska.

– Dziękuję księżom, że otwieracie drzwi świątyni abyśmy wspólnie mogli wspominać naszego wielkiego patrona. To ogromy zaszczyt, że patronuje nam Święty Jan Paweł II. Z drugiej jednak strony to wielkie zobowiązanie. Pracując codziennie, pracujemy pod jego czujnym okiem – powiedziała kilka chwil po programie poświęconym Wielkiemu Polakowi dyrektor PSP w Belsku Dużym, Teresa Bogdańska.

Pełen uznania dla uczniów był również ks. Jarosław Siuchta. – Jak nie otwierać świątyni na takie talenty jak Wy. Sami chcecie poznawać postać Jana Pawła II. Jestem bardzo szczęśliwy, że wyszedł pomysł ze strony szkoły by ten program pokazać w naszym kościele. Jest tu bowiem niesamowita atmosfera, sacrum miejsca, by inaczej te treści odebrać – powiedział proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy.

Przepiękny występ uczniów podziwiali m.in. Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Ewa Maciak, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy – Ewa Łubińska, Sekretarz Gminy – Renata Ostatek, rodziny uczniów oraz parafianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *