Straż

OSP Belsk Duży ma już 105 lat!

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym świętowała 105. rocznicę swego powstania. Uroczystości odbyły się w sobotę, 21 maja 2022 roku.

Kilka chwil po godz. 14:00 druhowie z belskiej jednostki modlili się w Kościele Świętej Trójcy w Belsku Dużym. Mszę Świętą w ich intencji sprawowali proboszcz parafii – ks. Jarosław Siuchta oraz ks. prałat Stefan Kazulak. Po nabożeństwie strażacy z Belska Dużego wraz z pocztami sztandarowymi z okolicznych jednostek oraz gośćmi udali się na teren przy Urzędzie Gminy. Przemarszowi akompaniowała Orkiestra Dęta OSP z Olszewa.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości – naczelnika OSP Belsk Duży, druha Michała Kołacza wszystkich zaproszonych gości powitał Prezes – dh Stanisław Kołacz. Jubileusz 105-lecia swoją obecnością zaszczycili: Posłowie na Sejm RP – Mirosław Maliszewski i Marek Suski, Senator RP – Stanisław Karczewski, radny sejmiku wojewódzkiego – Leszek Przybytniak, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego – Marzena Kołacz-Rosołowska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Adam Balcerowicz, Radny Powiatu – Adolf Maciak, przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie – mł. bryg. Piotr Strzelecki, Komendant Powiatowy PSP w Grójcu – mł. bryg. Marcin Błoński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP (zarazem Wójt Gminy Belsk Duży) – dh Władysław Piątkowski, Przewodniczący Rady Gminy Belsk Duży – Bogusław Sikorski, a także pozostali zaproszeni goście, sponsorzy jednostki oraz lokalni przedsiębiorcy.

Po oficjalnym przywitaniu, Wiceprezes-Kronikarz OSP Belsk Duży – dh Marek Grzyb przybliżył zebranym historię belskiej jednostki. Następnie uhonorowano strażaków z Belska Dużego medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz wysługę lat w Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystego aktu dekoracji dokonali: dh Władysław Piątkowski, mł. bryg. Piotr Strzelecki, mł. bryg. Marcin Błoński oraz Przedstawiciele Oddziału Gminnego ZOSP RP – dh Roman Woźniak (Prezes) oraz dh Mirosław Feliksiak (Wiceprezes).

Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
– dh Ireneusz Binkiewicz
– dh Mieczysław Kołacz
– dh Mariusz Stokowski

Srebrnymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
– dh Krzysztof Osipowicz
– dh Robert Kołacz
– dh Bartłomiej Gietka

Brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
– dh Grzegorz Gietka
– dh Marek Grzyb
– dh Paweł Jakubiak
– dh Paweł Lepa

Odznakami za wysługę lat odznaczeni zostali:
– dh Lucjan Śmietański – 50 lat
– dh Piotr Kołacz – 45 lat
– dh Stanisław Kołacz – 45 lat
– dh Krzysztof Kołacz – 40 lat
– dh Mieczysław Kołacz – 40 lat
– dh Andrzej Pawłowski – 40 lat
– dh Stefan Krawczak – 35 lat
– dh Bogdan Ostrowski – 35 lat
– dh Andrzej Konarski – 30 lat
– dh Adolf Matysiak – 30 lat
– dh Ireneusz Binkiewicz – 25 lat
– dh Michał Kołacz – 25 lat
– dh Dariusz Krzejszczak – 25 lat
– dh Paweł Lepa – 10 lat
– dh Marek Grzyb – 10 lat

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, radny sejmiku – Leszek Przybytniak wręczył również pamiątkowe dyplomy druhom belskiej jednostki, a także przedstawicielowi belskiego Urzędu Gminy – Sławomirowi Musiałkowskiemu.

Tego dnia poświęcono również nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA na podwoziu Scania, który został zakupiony w ubiegłym roku dzięki wsparciu m.in. Samorządu Gminy Belsk Duży, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy funduszy pozyskanych od prywatnych sponsorów i środków własnych jednostki. Chrzestnymi samochodu zostali Leszek Barański (właściciel Pałacu Mała Wieś) oraz Teresa Majda (mieszkanka Małej Wsi). Uroczystego przekazania kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego dokonali: posłowie na Sejm RP – Marek Suski i Mirosław Maliszewski, Senator Stanisław Karczewski, radny sejmiku wojewódzkiego – Leszek Przybytniak, przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie – mł. bryg. Piotr Strzelecki, Komendant Powiatowy PSP w Grójcu – mł. bryg. Marcin Błoński czy władze gminne w osobach Wójta – Władysława Piątkowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy – Bogusława Sikorskiego.

Na zakończenie wietrznych obchodów 105 lecia powstania OSP Belsk Duży zaproszono wszystkich zebranych do strażnicy, gdzie wręczono pamiątkowe drzewce.

Gratulujemy jednostce z Belska Dużego pięknego jubileuszu i życzymy wszystkiego dobrego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *