Samorząd

Nowe asfalty na ulicach Osiedla Południe

Ukończono prace na Osiedlu Południe w Belsku Dużym na ulicach Jaśminowej i Konwaliowej.

Odbioru dokonała komisja w skład, której weszli: Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Sikorski, radna Ewa Maciak, wykonawca, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Prace na odcinku 0,470km wykonała firma DE-SO Stanisław Sowiński z Dębnowoli. Polegały one m.in. na budowie trzech warstw podbudowy i dwóch warstw asfaltu. Pojawiło się także oznakowanie pionowe (strefa zamieszkania) i poziome (progi zwalniające i malowane przejścia dla pieszych). Całość inwestycji wyniosła 341 500 zł.

Osiedle Południe nie tylko wypiękniało, ale jest także bezpieczne. Panują tu szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji “strefy zamieszkania”, to m.in:
* prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
* możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
* prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
* zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

E.Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *