Kościół

Jubileusz w Łęczeszycach

W dniu 22 lipca 2017 w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji 50-rocznicy powrotu Ojców Paulinów.Przewodniczył jej ojciec Michał Lukoszek Wikariusz Generalny Zakonu Paulinów.

W Jubileuszu uczestniczyli starosta grójecki Marek Ścisłowski, wójt Gminy Belsk Duzy Władysław Piątkowski, Bogusław Sikorski Przewodniczący Rady Gminy, Radni, sołtysi, przedstawiciele duchowieństwa, mieszkańcy.Weronika Piwarska asystentka Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego odczytała list gratulacyjny. Wójt Władysław Piątkowski oraz Renta Ostatek Sekretarz Urzędu Gminy złożyli kwiaty i gratulacje na ręce przełożonego domu zakonnego Ojca Roberta Dziewulskiego.To właśnie 50 lat temu nastąpiło przekazanie parafii Łęczeszyc Paulinom, którzy po 146 latach oficjalnie objęli parafię i zarząd.

Ojcowie Paulini są obecni w Łęczeszycach dzięki fundacji Mikołaja z Boglewic Boglewskiego sędziego ziemi czerskiej i jego żony Otylii z Babickich z 1639r. Z ich inicjatywy dla sprowadzonych z Jasnej Góry zakonników wzniesiono ok. 1640r. kościół, a po 1654r. klasztor. Paulini rozbudzili w miejscowej społeczności kult Matki Bożej, skupiony wokół kopii Obrazu Częstochowskiego umieszczonej w głównym ołtarzu świątyni. W okresie zaborów władze carskie dokonały kasaty klasztoru, a po II wojnie światowej przez 22 lata parafią zarządzali księża świeccy.Dopiero w dniu 10 maja 1967r. ks.kard. Stefan Wyszyński wydał dekret zezwalający na powrót Zakonu Paulinów do Łęczeszyc i na erekcję klasztoru., a 31 maja 1967r. przekazał Zakonowi wszystkie prawa i przywileje związane z posiadaniem przez Zakon parafii, klasztoru i kościoła, ponadto potwierdził inkorporację parafii do Zakonu dokonaną 7 września 1654r. przez ks. Biskupa poznańskiego Kazimierza Floriana Czartoryskiego.

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *