Sadownictwo

Wnioski o oszacowanie szkód

W związku z huraganem, deszczem nawalnym oraz opadami gradu które wystąpiły w dniach 28-29 czerwca 2017 roku na terenie Gminy Belsk Duży poszkodowani producenci mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu. Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski można składać w terminie od 12 do 21 lipca 2017 w Urzędzie Gminy Belsk Duży, w pokoju nr 7 w godzinach 7.30-14.30. Prosimy o zachowanie terminowości.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na powierzchnię upraw w roku bieżącym. Należy każdą powierzchnię wykazać oddzielne wg pola uprawowego. Pozostałe nieuszkodzone powierzchnie należy zsumować i wpisać bez podziału na pola uprawowe.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017.

Wniosek o szacowanie szkód

Info: Urząd Gminy w Belsku Dużym
Foto: Portal Sadowniczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *