Samorząd

Nowym asfaltem w Belsku Dużym, Lewiczynie i Łęczeszycach

W czerwcu nowe nawierzchnie otrzymały trzy drogi gminne w Belsku Dużym, Lewiczynie i Łęczeszycach.

W Belsku Dużym na ulicy Parkowej będzie można jeździć nową nawierzchnią na długości 147,5 mb. Tutaj prace obejmowały montaż krawężników, położenie nawierzchni asfaltowej i montaż oznakowania. Koszt tej inwestycji wyniósł 156 433 zł.

W Łęczeszycach zakończono drugi etap prac modernizacyjnych. Nową nawierzchnie otrzymała droga gminna 160 177W o długości 470mb.

W Lewiczynie nowym asfaltem na długości 700m można jeździć drogą gminną 160 127W, gdzie wykonano profilowanie drogi, budowę podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Tej inwestycji przyznano dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 145 000zł. Koszt jej modernizacji wyniósł 339 590 zł.

W pracach komisji dokonujących odbioru inwestycji brali udział przedstawiciele samorządu, Urzędu Gminy, inspektor nadzoru i przedstawiciel wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa, sołtysi i mieszkańcy.

Autor: Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *