Samorząd Straż

Pompa do zadań specjalnych

Przedstawiciel samorządu Województwa Mazowieckiego radny Leszek Przybytniak przekazał oficjalnie w imieniu Marszałka Adama Struzika specjalistyczną pompę wysokiej wydajności na ręce belskich strażaków ochotników. Nowe wyposażenie o wartości 100 000 złotych będzie służyć jednostce OSP Belsk Duży.

Na spotkaniu w belskiej remizie nie zabrakło wójta Władysława Piątkowskiego, przewodniczącego rady gminy Bogusława Sikorskiego, radnego powiatowego Adama Balcerowicza, skarbnika Hanny Grotek, kierownika ds. rozwoju gminy Arkadiusza Sołtysiaka, pracowników UG i przedstawicieli jednostek z gminy Belsk Duży.

Radny Leszek Przybytniak podkreślił, że mazowiecki samorząd co roku przeznacza kwoty na zakup sprzętu dla jednostek OSP. Przekazany sprzęt z pewnością przyczyni się do zwiększenia gotowości bojowej jednostki podnosząc jakość realizowanych przez nią zadań.

Włodarz belskiej gminy Władysław Piątkowski przypominał, że o tym, jak ważne jest, by strażacy mieli do dyspozycji jak najlepszy sprzęt, nie trzeba nikogo przekonywać. To właśnie od ich skuteczności zależeć może ludzkie życie. Dofinansowany przez samorząd województwa zakup sprzętu to kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa.

Samorządowcom dziękował za wsparcie prezes belskiej jednostki prezes dh Stanisław Kołacz. Przypominając, że zakup pompy do zadań specjalnych był możliwy dzięki dotacji zarówno z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 90 000 zł i Samorządu Gminy Belsk Duży w wysokości 10 000 zł.

Pompa może służyć do usuwania skutków powodzi i podtopień oraz akcji ratowniczych takich jak odwadnianie terenów zalanych. Jej atutem jest wysoka wydajność, 4645 l/min. (278 m3/godz.), a dodatkowo jest przeznaczona do pompowania zarówno wody czystej jak i zanieczyszczonej.

Na wspólnym spotkaniu nie zabrakło także opłatka i życzeń bożonarodzeniowych. Życzenia zdrowia, dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro składali prezes gminny dh Roman Woźniak i komendant gminny dh Marcin Błoński.

Gośćmi specjalnymi kameralnej ceremonii byli żołnierze 61blp 6MBOT z dowódcą mjr. Arturem Borutą. Na roboczym spotkaniu omówiono przyszłe działania szkoleniowe z jednostkami OSP z terenu belskiej gminy.

Autor: E.Tomasiak/Urząd Gminy Belsk Duży
Fot. OSP Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *