Edukacja Samorząd

Termomodernizacja w Lewiczynie

Trwają prace przy termomodernizacji budynku szkoły w Lewiczynie, które powierzono firmie MA-MAR z Klwowa. Zakres robót będzie obejmował między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, ocieplenie stropów, remonty instalacji oraz wymiana drzwi i rynien na kwotę 450 000zł.

Termomodernizacja poprzedzona jest remontem dachu, na którą belski samorząd przeznaczył środki własne w wysokości 230 000zł.

– Mimo trudnej sytuacji i wciąż rosnących kosztów utrzymania szkół samorządowych podjęliśmy decyzję o tej inwestycji. Wybraliśmy szkołę o najpilniejszych potrzebach, aby w kolejnych latach objąć termomodernizacją kolejne placówki oświatowe naszej Gminy, podkreśla Wójt Władysław Piątkowski.

Inwestycję wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej preferencyjną pożyczką na kwotę 410 871zł.

Tekst i foto: Emilia Tomasiak/Urząd Gminy Belsk Duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *