Samorząd

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży – ETAP XIII

Gmina Belsk Duży uruchamia zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży  – ETAP XIII”.

W celu realizacji tego zadania gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW).

Wnioski o dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości można składać w Urzędzie Gminy Belsk Duży do dnia 27.01.2023 r.

Druki do pobrania w urzędzie gminy lub na stronie  internetowej urzędu www.belskduzy.pl

Wysokość dofinansowania zostanie określona przez WFOŚiGW wraz z ogłoszeniem naboru i w zależności od przyjętego przez WFOŚiGW progu dotacji ustalone zostanie zaangażowanie środków własnych mieszkańców objętych dofinansowaniem.

W związku z tym, zainteresowani mieszkańcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia w którym zadeklarują możliwość dopłaty ze środków własnych oraz oświadczenia wyrażającego zgodę na zrealizowanie zadania na swojej nieruchomości. 

Zadanie nie obejmuje dofinansowania demontażu ani nowych pokryć dachowych.

wniosek.docx (21 KB)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *