Organizacje pozarządowe

Wybieram zdrowie!

Koło Gospodyń Wiejskich,, Na obcasach” z Lewiczyna zaprasza dzieci do udziału w Konkursie Plastycznym “Wybieram zdrowie”. Będzie on promował zdrowy tryb życia, a został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Grójeckiego. Wszystko odbywa się w ramach projektu Stowarzyszenia W.A.R.K.A pt. “Aktywni w powiecie grójeckim”.

1.Konkurs Plastyczny Promujący Zdrowy Tryb Życia „Wybieram zdrowie” skierowany jest do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:
– oddziały przedszkolne (przedszkole i zerówka)
– klasy 1-3
– klasy 4-8

2.Celem konkursu jest promocja zdrowia i zdrowych nawyków oraz aktywizacja dzieci.

3.Organizatorem Konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich w Lewiczynie,, Na obcasach”.

4.Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie A4 lub A3, w formie plakatów.

5.Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną pracę plastyczną. Zakwalifikowane zostaną tylko te prace, które zostaną wykonane indywidualnie (przez jednego ucznia).

6.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do 13 września 2019 r. złożyć do Magdaleny Walczak Lewiczyn 5, przygotowane przez siebie prace plastyczne promujące zdrowy tryb życia . Do prac należy dołączyć kartki zawierające informacje: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły i kontakt do rodziców lub opiekunów .

7.Prace plastyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów Konkursu, zgodnie z kryterium jakim jest przełożenie treści profilaktycznych na język plastyki.

8.O rozstrzygnięciu Konkursu i  wręczeniu nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

9.Przewidziano ufundowanie nagród za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Nagrodami będą wejściówki do parku trampolin.

10.Nagrody przekazane zostaną zwycięzcom podczas pikniku  22 wrzesnia, który odbędzie się przy Szkole Podstawowej w Lewiczynie.

11.Dodatkowych wyjaśnień udziela
Magdalena 603650061
Marlena 507148719

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *