Straż

Zebranie walne w OSP Lewiczyn

Zakończyły się zebrania walne w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Belsk Duży. Jako ostatni, by podsumować 2018 rok spotkali się druhowie z Lewiczyna.

Zebranie rozpoczął dh Marcin Błoński. Prezes OSP Lewiczyn powitał przybyłych na zebranie druhów jednostki oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Władysław Piątkowski (Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Wójt Gminy Belsk Duży), st. bryg. Bogusław Sikorski (Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu, Przewodniczący Rady Gminy Belsk Duży), dh Roman Woźniak (Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP), radni gminni: Ewa Łubińska i Grzegorz Janota, ks. Adam Żukowski – druh jednostki pochodzący z Lewiczyna, a także druhowie z OSP Belsk Duży.

Nie tylko gaszą pożary
W roku sprawozdawczym jednostka OSP Lewiczyn brała udział w 47 akcjach ratowniczych. Szesnaście razy druhowie gasili pożary, 24 razy likwidowali miejscowe zagrożenia. Nie zabrakło również fałszywych alarmów. Tych w 2018 roku było siedem. Jednostka z Lewiczyna zabezpieczała również 24 razy rejon działania KP PSP w Grójcu. We wszystkich akcjach brało udział 21 druhów. Najbardziej wyróżnił się dh Piotr Dominiak, który wyjeżdżał do działań 65-krotnie.

Duża inwestycja
W ubiegłym roku na dachu strażnicy wymieniano poszycie dachowe. Wyremontowano również kuchnię oraz zakupiono do niej nowe meble. Ponadto druhowie z Lewiczyna wymienili opony przy samochodzie Tatra, a także zakupili wiele potrzebnego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych.

Chcą się szkolić
W 2018 roku członkowie OSP Lewiczyn ukończyli kurs kierowców konserwatorów (dh Marcin Dominiak, dh Maciej Żukowski) oraz recyrtyfikację KPP (dh Marcin Dominiak, dh Maciej Żukowski, dh Łukasz Jakóbczak). Kurs Podstawowy ukończył nowy druh jednostki – Tomasz Tkaczyk. Na 2019 rok zaplanowano kolejne przeszkolenia. W sumie zaplanowano ich aż 20!

Wyrozumiałe partnerki
Na koniec głos zabrali zaproszeni goście. – Tylko was należy chwalić – mówił pełen podziwu nad poczynaniami druhów z Lewiczyna, dh Roman Woźniak. – Życzę zarządowi by zrealizował wszystkie plany na 2019 rok – zakończył Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP. Piękne słowa w kierunku ochotników skierował ks. Adam Żukowski. – Bardzo się cieszę, że jednostka OSP Lewiczyn tak pięknie się rozwija. Największe podziękowania należy jednak skierować waszym żonom, partnerkom, które na Was oczekują i są wyrozumiałe – mówił pochodzący Lewiczyna, teraz wikariusz w Parafii św. Matki Teresy z Kalkuty w Adamowiźnie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *