Belsk Duży Edukacja Ludzie Samorząd Straż Wojsko

Wspomnienie śp. Kazimierza Badowskiego

W wieku 99. lat zmarł zasłużony dla Gminy Belsk Duży urzędnik, prezes banku, społecznik, strażak i żołnierz Armii Krajowej – Kazimierz Badowski. Ostatnie pożegnanie odbyło się w sobotę, 19 czerwca 2021 roku.

Śp. Kazimierz Badowski urodził się 9 listopada 1921 roku. Patriotyczne tradycje i harcerskie wychowanie poskutkowały wstąpieniem w szeregi Armii Krajowej. W czasie II wojny światowej został aresztowany i umieszczony w więzieniu. Dzięki aktywnej pomocy AK, po siedmiu tygodniach śledztwa został wykupiony przez swojego ojczyma, który zapożyczył się i sprzedał dwie krowy. Owe zwierzęta były jedynymi żywicielkami rodziny, lecz ojczym Śp. Kazimierza wykazał się heroiczną postawą.

Gdy był w Armii Krajowej śp. Kazimierz Badowski brał udział w jednej z najbardziej spektakularnych akcji na Mazowszu – odbiciu 26 więźniów. Po wojnie zaangażował się w odbudowę Warszawy, a także zapisał się na kartach historii Gminy Belsk Duży.

Jeszcze w czasie trwania II wojny światowej wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym. Był jej aktywnym członkiem. Od lat sześćdziesiątych, aż do 1996 roku piastował funkcję Skarbnika. Zaangażował się również w budowę nowej strażnicy oraz domu nauczyciela będąc w latach 1966 – 1972 skarbnikiem w komitecie budowy.

Dla społeczności lokalnej był organizatorem i współzałożycielem Kółka Rolniczego. Działał aktywnie jako skarbnik komitetu budowy szkoły podstawowej w latach 1955-1958.

Od 1970 do 1990 roku społecznie, nie pobierając wynagrodzenia piastował funkcję Prezesa Zarządu w Banku Spółdzielczym w Belsku Dużym.

Śp. Kazimierz Badowski kierował również administracją gminną. W latach 1955 – 1968 był sekretarzem, zaś od 1968 do 1972 roku Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej. Podejmował różnorodne czyny społeczne. W tym czasie Gmina Belsk Duży była pionierem na Mazowszu jeśli chodzi o rozbudowę dróg – powstało bowiem ich 56. kilometrów.

Za swoje zasługi śp. Kazimierz Badowski był odznaczany różnymi branżowymi i administracyjnymi odznaczeniami. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, ale najbardziej cenił sobie odznaczenia otrzymane już po ujawnieniu jego działalności partyzanckiej – Krzyż Armii Krajowej i Krzyż Partyzancki.

Portal belskduzy24.pl składa wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim śp. Kazimierza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *